Grupy terapeutyczne

Psychoterapia grupowa bazuje na założeniu, że trudności psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Indywidualne trudności będą widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej – w relacjach z uczestnikami, z całą grupą i psychoterapeutami. Dzięki grupie można uczyć się przez doświadczenie, poznawanie siebie, innych ludzi i naszych relacji z nimi.

Celem psychoterapii grupowej jest doprowadzenie do takich zmian w naszym zachowaniu, myśleniu i przeżywaniu, które pozwolą na budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, także satysfakcjonujących bliskich związków. Grupa stwarza warunki umożliwiające intymne dzielenie się przeżyciami i uczuciami z innymi uczestnikami w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa.

Instytut Psychologiczny oferuje psychoterapię grupową w zintegrowanym podejściu interpersonalnym, systemowym i psychodynamicznym. Prowadzimy grupy psychoterapeutyczne w trybie spotkań cotygodniowych oraz comiesięcznych spotkaniach weekendowych.

Wszystkie grupy prowadzone są przez dwoje psychoterapeutów – specjalistów z zakresu psychoterapii grupowej, z których co najmniej jeden posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub jest w trakcie procesu certyfikacyjnego.