Psychoterapia

Psychoterapię indywidualną zawsze poprzedza konsultacja. Konsultacja trwa 50 minut i może być w formie 1-3 spotkań. Jej celem jest wstępne rozpoznanie problemu i wybór najlepszej formy pomocy dostosowanej do potrzeb i możliwości pacjenta.

Czas oczekiwania na terapię wynosi od kilku dni do kilku miesięcy (w zależności od dostępności czasowej), a jej szczegółowe warunki ustala z klientem psychoterapeuta.

Na pierwszym spotkaniu psychoterapeuta informuje pacjenta o cenie pojedynczej sesji i obowiązującej go formie płatności oraz o warunkach odwoływania spotkań.

Terapia indywidualna odbywa się z częstotliwością jednego, czasami dwóch pięćdziesięciominutowych spotkań w tygodniu. Może trwać od kilku do kilkudziesięciu miesięcy w zależności od wcześniejszych ustaleń.

W czym

ikona_1

Psychoterapia indywidualna dzieci
i młodzieży

ikona_2

Psychoterapia dorosłych

ikona_3

Psychoterapia par

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży


Psychoterapia dzieci i nastolatków to jeden z najważniejszych obszarów naszej pracy. Ponieważ są to pacjenci, których strategie radzenia sobie nie są jeszcze utrwalone, możemy wspólnie wypracować korzystne rozwiązania. W dokonywane zmian często uczestniczy cała rodzina (terapia rodzinna) gdyż to rodzice są ekspertami od potrzeb swoich dzieci.

ikona_4

Konsultacje dla rodziców

ikona_6

Psychoterapia uzależnień

ikonkarodzina

Psychoterapia rodzinna

Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców pozwalają uporządkować wiedzę na temat roli rodzicielskiej, wychowania. Ponadto mają na celu dać konkretne narzędzia do radzenia sobie z trudnościami jakie napotyka rodzic na różnych etapach życia dziecka. Dzięki doradztwu i wsparciu rodzic może pewniej poczuć się w swojej roli i budować lepszą relację z dzieckiem.