Misja

Instytut Psychologiczny.PL powstał, aby łączyć wiedzę naukową, specjalistyczną z praktyką. W pracy z naszymi Klientami korzystamy z najnowszej wiedzy i metod, by jak najlepiej wspierać ich rozwój.

Naszą misją jest dotarcie do specjalistów, osób które chcą pomagać innym i pomoc w rozwoju kompetencji zawodowych.  Poprzez spotkania z doświadczonymi praktykami, którzy w swojej pracy łączą wiedzę naukową z doświadczeniami praktycznymi, chcemy uczyć i wdrażać dobre praktyki.

Dla kogo

Instytut Psychologiczny.PL to miejsca dla

  • wszystkich, którzy poszukują pomocy psychologicznej i psychoterapii
  • rodziców, którzy napotykają na trudności wychowawcze
  • młodych praktyków, którzy uczą się sztuki pomagania innym w oparciu o wiedzę praktyczą i merytoryczną (podejście systemowe, psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze)
  • praktyków z doświadczeniem, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę

Zespół