Dr Żaneta Stelter

Jestem dr nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii.  Przez ponad 20 lat praktykę psychologiczną łączyłam z działalnością naukową i dydaktyczną. Jestem autorką dwóch monografii: „Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną” i „Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie” oraz wielu publikacji naukowych dotyczących m.in. problematyki funkcjonowania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, problematyki rozwoju jednostki w kryzysie, psychologii pomocy.

Prowadzę terapię indywidualną, terapię par, małżeństw i rodzin oraz konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci i młodzieży. Pomagam osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Pracuję w nurcie systemowym, wykorzystując metody zapożyczone z innych kierunków psychoterapeutycznych. W pracy terapeutycznej kieruję się zasadą, że nie ma gotowych recept i jedynie słusznych rozwiązań. Każdy z nas jest inny, każdy ma swoją niepowtarzalną historię. Dlatego towarzyszę osobie, której pomagam w znajdowaniu własnych rozwiązań i odpowiedzi.

Pomagam m.in. osobom, które:

  •   mają trudności w relacjach z innymi ludźmi, są nieśmiałe, czują się samotne i zagubione,
  •   zmęczone i zestresowane, odczuwają lęk, doświadczyły traumy i potrzebują wsparcia,
  •   doświadczają problemów rodzinnych – konfliktów małżeńskich, trudności wychowawczych, problemów w związku,
  •   utraciły bliską osobę, zdrowie, pracę, wiarę w siebie, poczucie bezpieczeństwa,

 

W praktyce terapeutycznej kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji. Stale doskonalę swój warsztat uczestnicząc w kursach,  szkoleniach, warsztatach. Odbyłam m.in. szkolenia z zakresu terapii systemowej oraz oligofrenopedagogiki.